Lofdicht, 2018

Ik koester de geborgenheid die ik thuis bij mijn ouders ervaar. Vanuit dat gevoel leg ik huiselijke taferelen vast. Alledaagse momenten plaats ik zorgvuldig in een kader. Zo maak ik de intimiteit die in de momenten besloten ligt zichtbaar en voelbaar.
De videowerken vormen met elkaar een lofdicht - over thuis, geborgenheid en mens-zijn.

Lofdicht #1, 2018 | video still

Lofdicht #2, 2018 | video still

Lofdicht #3, 2018 | video still

Thuis op de Robijnhof, 2018

Ik heb als maker de behoefte heel persoonlijk verbonden te zijn met mensen en voor hen van waarde te zijn als kunstenaar. Dit leidde tot een verkenningstocht om als kunstenaar midden in de wereld actief te zijn en mij te begeven buiten de academie- en galeriemuren.

Op de Robijnhof, een woningcomplex in Leiden heb ik een sjoelproject ondernomen om mensen onderling te verbinden. Vanuit die sjoelmomenten en ontmoetingen is een waardevolle film voortgekomen. Mijn rol als filmmaker is daarbij meer participerend dan regisserend. Ik grijp als maker vooral sociaal in, waarbij ik bewoners zo nauw mogelijk betrek in de totstandkoming van de film.

Thuis op de Robijnhof, 2018 | video still

Thuis op de Robijnhof, 2018 | video still

Thuis op de Robijnhof, 2018 | video still

Thuis op de Robijnhof, 2018 | video still

Over mij

Artist Statement

Mensen fascineren mij eindeloos. Bijzonder vind ik de plekken waar wij ons als mens veilig voelen en bloot durven geven. Momenteel uit deze fascinatie zich in videowerk. Het koesteren van mijn eigen thuis ligt ten grondslag aan de beelden. Ik verlang dat die intimiteit in de beelden voelbaar is en toeschouwers weet te raken.

In het maken van videowerk bevind ik mij in een spanningsveld. Ik wissel af tussen het meebewegen met de situaties die zich aan mij voordoen en het meer sturen en regisseren van die momenten. Ik wil als kunstenaar heel persoonlijk verbonden zijn met mensen. Vanuit die behoefte aan contact verken ik hoe ik als maker niet enkel visueel, maar ook sociaal kan ingrijpen.

Exposities

  • 2018 | HKU Exposure 2018, Utrecht
  • 2015 | Jongeren en hun belevingswereld, HKU, Utrecht

Contact